Vásárlási feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

A vásárlással egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weboldal működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: +36 30 278 4699, e-mail: info@albapapirhigienia.hu tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon a weboldalról.

Irányadó jog

A Weboldal általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződő felek:

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

A Szolgáltató:

Fuvarozó/Szállítmányozó:

A Szolgáltató az áru fuvarozását fuvarozó, illetve szállítmányozó szolgáltató igénybevételével végzi. A fuvardíjat, illetve szállítmányozási költségeket közvetített szolgáltatásként, a fuvarozó, illetve szállítmányozó mindenkor hatályos díjszabása szerint számítja fel.

A fuvardíj pontos összegéről a megrendelést megelőzően a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Megrendelőt.

Fuvarozó/Szállítmányozó:

A Fuvarozó/Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar.

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

Az ÁSZF kiterjed:

Jelen szerződés teljesítésének helye – függetlenül a Megrendelő honosságától és a fuvarozás, szállítmányozás helyétől – a Szolgáltató székhelye.

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a weboldalon nyilvánosságra hozatalától, a visszavonásig hatályos.

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a megrendeléskor megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A Weboldal-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Weboldal-szolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.albapapirhigienia.hu weboldalon.

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a fuvardíjat, szállítmányozás költségét.
Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

A weboldalon feltüntetett termékek csak a Szolgáltató által megjelölt célra használhatóak.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve, ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Általános jellemzők:

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz, jelen ÁSZF magatartási kódexnek nem minősül.

3. MEGRENDELÉS, VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, méreteit az árucikkek információs oldalán lehet megismerni.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely magyar forintban értendő, és az általános forgalmi adót már tartalmazza, viszont a termék szállítási díját nem foglalja magában.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Megrendelő elállhat a vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül a Megrendelőtől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására felhasználói regisztrációt követően/felhasználói fiókba belépést követően a Kosár funkció használatával van lehetőség.

A Megrendelő a kiválasztott termékekeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba" gomb használatával teheti a terméket, itt adhatja meg a kívánt mennyiséget is.

A ikonnal ellátott gombra kattintást követően van lehetőség a Kosár tartalmának a megtekintésére, termék(ek) kosárból való törlésére.

Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a "Termékek megrendelése" alatti űrlapon tudja a felhasználói fiókjában megadott/tárolt adatokat átnézni/módosítani, mint például a megrendelő adatait, számlázási adatokat, szállítási adatokat, átvétel módját, illetve "egyéb" információkat is.

A megrendelés feladására, a "mehet" gombra kattintást követően kerül sor.

Adatbeviteli hibák javítása

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Web áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására így például: kosárból törlése a terméknek, újabb termék belehelyezése a kosárba, kapcsolat adatok módosítása, számlázási adatok módosítása, szállítási adatok módosítása.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítás módját. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A Megrendelő egy következő e-mailben tájékoztatást kap a szállítási határidőre és a pontos szállítási költségre vonatkozólag. A második megküldött e-mail minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással szerződés jön létre a Szolgáltató és Megrendelő között. E szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vett észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt kérjük legkésőbb 1 napon belül a Szolgáltató felé jelezni. Szintén kérjük, hogy a téves rendelést, vagy visszamondást is írásban jelezze a Szolgáltató felé.

 

Megrendelés utólagos módosítása

A Megrendelést leadását követően a Szolgáltató díjmenetesen lehetőséget biztosít a rendelés módosítására. A megrendelést az info@albapapirhigienia.hu email címre küldött nyilatkozattal módosíthatja a Megrendelő.

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállítás, átvétel módja

A megrendelés átvételi módját a megrendelés folyamán, a megrendelő űrlapon tudja kiválasztani és megadni a Megrendelő.

Inyenes szállítás

Ingyenes szállítás Budapesten, netto 80.000 Ft megrendelés felett.

Ingyenes szállítás Székesfehérváron, netto 40.000 Ft megrendelés felett.

Fizetés: Előre utalással, vagy készpénzzel a szállítónak.

Személyes átvétel

Személyes árúátvétel telephelyünkön 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 5., nyitvatartási időben.

Fizetés: Előre utalással, vagy készpénzzel.

Kiszállítás futárszolgálattal

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut elsődlegesen a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) futárszolgálattal szállítatja ki. A készleten lévő termékek teljesítési határideje várhatóan 5 napon belül, amennyiben a megrendelt termék nincs készleten úgy a teljesítés maximum 30 nap. Az érvényes szállítási díjakról a Szállítási díjak oldalon tájékozódhat a Megrendelő.

A szállítási díjról és a teljesítési határidőről a megrendelést követően e-mailben tájékoztatjuk az Ügyfelet. Szállítási határidő: a csomag feladását követő munkanapon szállítja ki a Magyar Posta Zrt.

Fizetés:

 

Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az elállás joga

A Megrendelő az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Alba-Papír-Higiénia Kft 8002 Székesfehérvár, Postafiók 2.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett teljes vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Megrendelő az elállási jogát a mellékelt nyilatkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

Szolgáltató azon írásbeli elállási nyilatkozatokat fogadja, amely alapján, Megrendelő személye és megrendelés egyértelműen beazonosítható. Javasoljuk a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt minta alkalmazását.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Szolgáltatónak kell viselnie, azonban, ha a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, az ebből adódó többletköltségeket a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltató nem vesz át.

A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésért fizetett költséget, valamint a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásis fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A kettő időpont közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. A Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Megrendelő elsődlegesen– választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Szolgáltató nem vállalta a kijavítását vagy kicserélést, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet Megrendelő, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Megrendelő (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Szolgáltató által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén Megrendelő– választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el, a reklamációt a bejelentést követő 30 napon belül kivizsgálja.

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Társaságunk a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Nyilvántartásba vevő jegyző:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály:

Békéltető testület

A termék minőségével, biztonságosságával és termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

További tájékoztatást kaphat a Megrendelő a következő weboldalon: www.bekeltetes.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Bírósági eljárás

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elötti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési lehetőség

Webcím: www.ec.europa.eu

 

 

 

 

Melléklet

Elállási nyilatkozat melléklet:

Elállási nyilatkozat letöltése (.pdf)

Elállási nyilatkozat letöltése (.doc)

 

Alba-Papír-Higiénia Kft.

Utolsó módosítás: 2021.